Fritidsgården - ”Hålan”

I Hålanda bygdegård är det från tid till annan fritidsgård för barn- och ungdomar. "Hålan" drivs av frivilliga föräldrar genom Hålanda IF.

Hålan är till för barn- och ungdomar från förskoleklass till årskurs 6 och publicerar våra aktiviteter på vår Facebook-sida. Samlingarna sker i Hålanda Bygdegård om inget annat anges.