Barnkullen

I vår förskola har vi kul!

Barnkullen är ett föräldrakooperativ med målsättningen att skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden. Att ingå i ett föräldrakooperativ ger inte bara barnen trygghet, vi föräldrar är också med och arbetar för de gemensamma målen.

I det får vi en känsla av delaktighet och samhörighet och vi vet vilka alla barnen och deras föräldrar är. Läs mer på www.barnkullen.se