Föreningar & Företag

Hålanda har ett rikt föreningsliv, som förutom att hålla ihop olika funktioner på orten, också skapar sociala kontaktnät på bred front.

Med många personer inblandade i föreningarna blir också arbetsbelastningen på respektive medlem human. På denna sida finner du information om Hålandas föreningar, företag och arbetsgivare.

I Hålanda har vi konstant inflyttning av nya ortsbor, tänk på att deltagande i en förening snabbt ger kontaktytor som hjälper till att skapa trygghet och ett enklare liv. Informera dina nyinflyttade grannar om vad som finns att tillgå via halanda.se.