Gökottevandring

Datum: 2023-05-18 08:00:00
Detaljer:

Vi går till Lilla Verleberg, man samlas först på Hembygdsgården.

Tag med din egen fika!

Plats: Hålanda Hembygdsgård
Arrangör: Hålanda Hembygdsförening

NYHETER

2015-12-01

Hålanda Bygdegårdsförening uppdaterar halanda.se