Föreningar & Företag

Hålanda har ett rikt föreningsliv, som förutom att hålla ihop olika funktioner på orten, också skapar sociala kontaktnät på bred front.

Med många personer inblandade i föreningarna blir också arbetsbelastningen på respektive medlem human. På denna sida finner du information om Hålandas föreningar, företag och arbetsgivare.