Årsmöte Hålanda Bygdegårdsförening

Datum: 2019-03-04 19:00:00
Detaljer:

Vad är väl ett årsmöte i en Bygdegårdsförening?


Ja, en bygdegård är en fastighet som ger dig möjlighet till olika aktiviteter, alltifrån Valborgsfirande, Phubaftnar, Musikkvällar till privata fester och evenemang.
Dess drift utgörs av ditt och mitt arbete i allt från användande och underhåll till styrelsearbete, och vi har ett stort behov av Ditt engagemang i Bygdegården. Vi saknar idag en valberedning och styrelsen har en vakant plats. Gemensamt för alla inblandade i Bygdegården är att vi inte har tid......vi heller. OM vi är flera blir det mindre tid per person, det blir lättare för alla och hela Hålanda vinner i det långa loppet.
Engagemang i Bygdegården är inte betungande. Ekonomin fungerar, fastigheten är nu rejält uppdaterad och personal finns anställd för dagliga driftsfrågor.
Oavsett om du är medlem eller inte, kom till vårt årsmöte den 4/3, ta en semla och en kopp kaffe med oss så diskuterar vi hur vi gemensamt kan göra ett kul arbete med en mycket uppskattad lokal. Förmodligen kan vi med lite fler händer göra det ännu bättre!

Välkommen! /Matz Gustafsson, Ordförande Hålanda Bygdegård.

Arrangör: Hålanda Bygdegårdsförening
Plats: Hålanda Bygdegård

NYHETER

2015-12-01

Hålanda Bygdegårdsförening uppdaterar halanda.se